0

Προκήρυξη: Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (+ ενημερωτικό pdf)

Μόλις προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών [...]

0

Νέα θέση εργασίας: Μηχανικός Λογισμικού

Βασικά καθήκοντα: Ανάπτυξη λύσεων / εφαρμογών υποστήριξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων Συντήρηση / βελτίωση των εξειδικευμένων εφαρμογών της επιχείρησης Απαραίτητα προσόντα: Τελειόφοιτος ή απόφοιτος [...]