Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16: Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις

Η περίοδος υποβολών για τον Αναπτυξιακό Νόμο – Πολύ Μικρές & Μικρές επιχειρήσεις: 25 Μάϊου 2021 έως 30 Ιουλίου 2021. Αποδεκτοί τρόποι κάλυψης ενισχυόμενου κόστους επένδυσης: Αύξηση του [...]

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16: Γενική Επιχειρηματικότητα

Η περίοδος υποβολών για τον Αναπτυξιακό Νόμο – Γενική Επιχειρηματικότητα: 25 Μάϊου 2021 έως 30 Ιουλίου 2021. Αποδεκτοί τρόποι κάλυψης ενισχυόμενου κόστους επένδυσης: Αύξηση του μετοχικού ή [...]

Εστίαση – Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για προμήθεια πρώτων υλών

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών». Η καταβολή της επιδότησης γίνεται άμεσα μετά την αξιολόγηση [...]

Νέα θέση εργασίας: Διευθυντής Μονάδας Βιοαερίου

Η ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην διαχείριση οργανικών αποβλήτων και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αναερόβια επεξεργασία. Στα πλαίσια της [...]

Νέα θέση εργασίας: Σύμβουλος υποστήριξης αναπτυξιακών προγραμμάτων

Η εταιρία ΕRGOPLANNING Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών και υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροτικού και αγροβιομηχανικού χώρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρία επιθυμεί να [...]