ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Χαρτογράφηση και υπηρεσίες τηλεπισκόπησης αγροτεμαχίων

Χάρτες λίπανσης & φυτοπροστασίας, έλεγχος αποδόσεων, έλεγχος χρήσης εξοπλισμού, ορθή διαχείριση καλλιεργειών, πρόγνωση ασθενειών, ορθή άρδευση, διαχείριση προϊόντων – logistics, ιχνηλασιμότητα.

Υπηρεσίες ψηφιακής καταγραφής και ελέγχου ζώων

Ενημέρωση μητρώου, διασύνδεση με αρμεκτικό συγκρότημα –  σύστημα διαχείρισης κοπαδιού, κτηνιατρική – ζωοτεχνική υποστήριξη, ιχνηλασιμότητα, έλεγχος αποδόσεων – διατροφής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο