ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Σύσταση - oργάνωση και επίβλεψη λειτουργίας ομάδων παραγωγών

Επιχειρησιακά σχέδια ομάδων παραγωγών

Επενδυτικά σχέδια ομάδων παραγωγών

Εκπόνηση ερευνών αγοράς για την προώθηση αγροτικών προϊόντων

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

Agro 2.1 & Agro 2.2 – GLOBALGAP

Εκπόνηση ειδικών μελετών αναγνώρισης προϊόντος ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο