ΕΤΠΑ
COVID ΠΚΜ

BRAIN TRUST CONSULTING

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σύγχρονες λύσεις, αξιόπιστες υπηρεσίες

Χρηματοδοτικά προγράμματα

Εθνικός Αναπτυξιακός Νόμος, Επενδυτικά και Ερευνητικά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κ.α.

Γεωργία και κτηνοτροφία

Εκπόνηση μελετών για χρηματοδότηση αγροτικών επιχειρήσεων, λογιστική & χρηματοοικονομική υποστήριξη εκμεταλλεύσεων και πολλά άλλα.

Αγροτικές οργανώσεις

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή, σύσταση – οργάνωση ομάδων παραγωγών και πολλά άλλα.

Καινοτόμες τεχνολογίες

Χαρτογράφηση αγροτεμαχίων και υπηρεσίες τηλεπισκόπησης αγροτεμαχιών & υπηρεσίες ψηφιακής καταγραφής και ελέγχου ζώων.

Αγροτουριστικές επιχειρήσεις

Μελέτες σχεδιασμού Πρότυπων Επισκέψιμων Αγροκτημάτων, τεχνική υποστήριξη για την αδειοδότηση αγροτουριστικών μονάδων κ.α.

Οργάνωση & λειτουργία μονάδων ΑΠΕ

Σύνταξη επιχειρηματικού – επενδυτικού σχεδίου για την υλοποίηση της επένδυσης και την πρόβλεψη της λειτουργίας της κ.α.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Άδειες εγκατάστασης – λειτουργίας – επέκτασης – εκσυγχρονισμού, εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πολλά άλλα.

Συμμετοχή και διαχείριση σε ερευνητικά έργα

Ricecram

Ricecram

-

Ο σκοπός της εταιρικής σύμπραξης Ricecream είναι η ανάπτυξη καινοτόμων συνταγών επιδόρπιων παγωτού με βάση το ρύζι και υποπροϊόντων του με έμφαση στην ανάπτυξη βιο-λειτουργικών τροφίμων.

EggWhiteBrain [Συντονιστής έργου]

EggWhiteBrain [Συντονιστής έργου]

-

Παραγωγή λειτουργικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας με βάση το ασπράδι του αυγού.

EGGPROScience [Συντονιστής έργου]

EGGPROScience [Συντονιστής έργου]

-

Μελέτη των ειδικών διατροφικών απαιτήσεων και προτιμήσεων των καταναλωτών διαφόρων ηλικιακών ομάδων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σειράς προϊόντων λευκώματος του αυγού EGGPRO.

IRISS System [Συντονιστής έργου]

IRISS System [Συντονιστής έργου]

-

Το IRISS στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία μιας καινοτόμου και βιώσιμης θερμοκηπιακού τύπου κατασκευής που θα αξιοποιεί την οροφή της για την παραγωγή νερού άρδευσης με τη μέθοδο της ηλιακής αφαλάτωσης, και ταυτόχρονη αξιοποίηση του παραγόμενου νερού σε αγροτική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί εντός και εκτός του θερμοκηπιακού χώρου.

BioCircular

BioCircular

-

Το έργο BIOCIRCULAR αποτελεί μία καινοτόμα δράση που ως στόχο έχει την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για τη διασύνδεση όλων των επιμέρους διαδικασιών στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων αλλά και άλλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στη βάση της έννοιας της «κυκλικής γεωργίας».

Γραφεία & Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Θεσσαλονίκη

Καρατάσου 7, 54626
Τ: 2310 544 224, 555 582
F: 2310 555 583
info@ergoplanning.gr

Λαγκαδάς

Λουτρών 67, 57200
Τ: 23940 20996
F: 2310 555 583
info@ergoplanning.gr

Χαλάστρα

Ελ. Βενιζέλου 103, 57300
Τ: 2310 794 211
F: 2310 555 583
info@ergoplanning.gr

Ergopartners – Γιαννιτσά

Φραγκοπούλου & Εγνατίας 74, 58100
Τ: 23820 56030
F: 2310 555 583
info@ergopartners.gr
www.ergopartners.gr

QLAB – Εργαστήριο αναλύσεων

Κων/νου Καραμανλή 122, 57008
Τ: 2310 784 712
F: 2310 784 713
www.q-lab.gr

Βιοαέριο Λαγκαδά

Αγροτεμάχιο 677 Κολχικού, 57200
Τ: 23940 20489
F: 23940 20997
info@biogaslagada.gr

Βιοενέργεια Νιγρίτας A.E.

Αγροτεμάχιο 353, Νιγρίτα, 62200
Τ: 23220 20041