BRAIN

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θεσσαλονίκη, Καρατάσου 7 | Λαγκαδάς, Λουτρών 67 | Χαλάστρα, Ελ. Βενιζέλου 103

Σύγχρονες λύσεις, αξιόπιστες υπηρεσίες

Στόχος της Ergoplanning είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βασισμένη στη συνέπεια, την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό των στελεχών της.

Για τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο

Εκπόνηση μελετών για χρηματοδότηση αγροτικών επιχειρήσεων, λογιστική & χρηματοοικονομική υποστήριξη εκμεταλλεύσεων και πολλά άλλα.

Για τις αγροτικές οργανώσεις

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή (Agro 2.1 & Agro 2.2), σύσταση – οργάνωση ομάδων παραγωγών και πολλά άλλα

Για τις καινοτόμες τεχνολογίες

Χαρτογράφηση αγροτεμαχίων και υπηρεσίες τηλεπισκόπησης αγροτεμαχιών & υπηρεσίες ψηφιακής καταγραφής και ελέγχου ζώων.

Για τις αγροτουριστικές μονάδες

Μελέτες σχεδιασμού Πρότυπων Επισκέψιμων Αγροκτημάτων, τεχνική υποστήριξη για την αδειοδότηση αγροτουριστικών μονάδων και πολλά άλλα.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Εκπόνηση μελετών για επιδότηση επενδυτικών σχεδίων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΠΕΠ, ΕΣΠΑ), ανάπτυξη και διαχείρισης συστημάτων ποιότητας και πολλά άλλα.

Για τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων

Άδειες εγκατάστασης – λειτουργίας – επέκτασης – εκσυγχρονισμού, εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πολλά άλλα.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Δράση 10.01.01 / Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και αναπαραγωγής.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Special Protected Areas, SPAs) της χώρας και στις γεωργικές εκτάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που έστω και ένα τμήμα
τους περιλαμβάνεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και τα ποσά στήριξης παρουσιάζονται ανά ομάδα καλλιέργειας στην Εικόνα 1 (πατήστε το κουμπί «Δείτε περισσότερα» για να βρείτε την αναλυτική εικόνα).

tree-home

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Δήλωση ΟΣΔΕ 2019

BHMA 1

Επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο, ώστε να κλείσετε το ραντεβού σας εύκολα και γρήγορα. Ενημερώστε μας για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές.

BHMA 2

Συγκεντρώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο συνεργάτης μας θα σας ενημερώσει αναλυτικά τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσετε. Βρείτε τη λίστα των δικαιολογητικών εδώ.

BHMA 3

Προσκομίστε τον 6ψηφιο κωδικό από το TAXISNET. Είναι απαραίτητος για την έναρξη της διαδικασίας. Για απορίες σχετικά με την έκδοση του κωδικού αυτού, είμαστε στη διάθεση σας. Εάν επιθυμείτε, ο 6ψήφιος κωδικός να εκδοθεί από συνεργάτη μας, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τους κωδικούς σας στο TAXISNET.

ΟΣΔΕ 2019

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

και απαντήσεις σε ερωτήματα για την αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ στην ΕΑΕ 2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιηθούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ "Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)"

Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Αναπτυξιακός
Νόμος Ν.4399/2016

Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000€

Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και cluster: 250.000€

Μικρές επιχειρήσεις: 150.000€

Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000€

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: 50.000€

anaptixiakos

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Κουπόνια Τεχνολογίας με 100% ποσοστό χρηματοδότησης

για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παροχής υπηρεσιών, της μεταποίησης ή του εμπορίου και με συνολικό προϋπολογισμό από 5.000€ έως 15.000€.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (HARDWARE)

Servers, εξοπλισμός ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, Η/Υ (desktop/laptop), εξοπλισμός γραφείου και εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηρίοτητες της επιχείρησης

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συμμετοχή σε ελληνικά e-marketplaces, digital marketing, μετάφραση περιεχομένου ιστοσελίδας και υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

Εφαρμογές γραφείου, προγράμματα για τη βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διεργασιών (CRM, ERP κ.α.)  εξειδικευμένα λογισμικά, ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων & e-shops

Ζητήστε να σας καλέσουμε

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Πληκτρολογήστε στη φόρμα επικοινωνίας τον αριθμό του σταθερού ή κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα θέλατε να σας καλέσουμε.
Γραφεία & Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Θεσσαλονίκη

Λαγκαδάς

Χαλάστρα

Ergopartners – Γιαννιτσά

QLAB – Εργαστήριο αναλύσεων

Βιοαέριο Λαγκαδά