ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρωμένες μελέτες αγροτουρισμού

Μελέτες σχεδιασμού Πρότυπων Επισκέψιμων Αγροκτημάτων

Τεχνική υποστήριξη για την αδειοδότηση αγροτουριστικών μονάδων

Μελέτες ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα

Μετάβαση στο περιεχόμενο