Προγράμματα / Επιδοτήσεις

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΜΕΣΑ: Γεωργικές συμβουλές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Ξεκινάει άμεσα η εφαρμογή υπηρεσιών γεωργικού συμβούλου προς παραγωγούς της Κεντρικής Μακεδονίας μετά την έγκριση της αίτησης στήριξης της εταιρείας μας στα πλαίσια του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση [...]

Προκήρυξη: Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (+ ενημερωτικό pdf)

Μόλις προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών [...]

Έξυπνη Μεταποίηση – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης

Το πρόγραμμα ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης (ΤΑΑ) άνοιξε για υποβολές αιτήσεων στις 07/12/2022 και θα παραμείνει ανοιχτό έως 01/02/2023. Στο πρόγραμμα [...]

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επιδρά στην εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας του πρωτογενή τομέα, οι ανάγκες προσαρμογής και τεχνολογικής εξέλιξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων [...]

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Όλες τις χρησιμες πληροφορίες για τη Δράση “Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι δραστηριότητες αφορά Τη [...]

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών

Θεσπίστηκε και δημιουργήθηκε το Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών (Ηλεκτρονικό Μητρώο) το οποίο τηρείται στο υποσύστημα «Πουλερικά» του ΟΠΣ – Κτηνιατρικής στα πλαίσια θέσπισης [...]

Βιολογικές Καλλιέργειες 2022 – Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». Υπομέτρο 11.1 – Νέοι Βιοκαλλιεργητές Δράσεις 11.1.1 (Βιολογική Γεωργία) & 11.1.2 (Βιολογική [...]

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΜΕΣΑ: Γεωργικές συμβουλές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Ξεκινάει άμεσα η εφαρμογή υπηρεσιών γεωργικού συμβούλου προς παραγωγούς της Κεντρικής Μακεδονίας μετά την έγκριση της αίτησης στήριξης της εταιρείας μας στα πλαίσια του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση [...]

Προκήρυξη: Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (+ ενημερωτικό pdf)

Μόλις προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών [...]

Έξυπνη Μεταποίηση – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης

Το πρόγραμμα ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης (ΤΑΑ) άνοιξε για υποβολές αιτήσεων στις 07/12/2022 και θα παραμείνει ανοιχτό έως 01/02/2023. Στο πρόγραμμα [...]

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επιδρά στην εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας του πρωτογενή τομέα, οι ανάγκες προσαρμογής και τεχνολογικής εξέλιξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων [...]

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Όλες τις χρησιμες πληροφορίες για τη Δράση “Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι δραστηριότητες αφορά Τη [...]

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών

Θεσπίστηκε και δημιουργήθηκε το Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών (Ηλεκτρονικό Μητρώο) το οποίο τηρείται στο υποσύστημα «Πουλερικά» του ΟΠΣ – Κτηνιατρικής στα πλαίσια θέσπισης [...]

Βιολογικές Καλλιέργειες 2022 – Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». Υπομέτρο 11.1 – Νέοι Βιοκαλλιεργητές Δράσεις 11.1.1 (Βιολογική Γεωργία) & 11.1.2 (Βιολογική [...]

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΜΕΣΑ: Γεωργικές συμβουλές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Ξεκινάει άμεσα η εφαρμογή υπηρεσιών γεωργικού συμβούλου προς παραγωγούς της Κεντρικής Μακεδονίας μετά την έγκριση της αίτησης στήριξης της εταιρείας μας στα πλαίσια του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση [...]

Προκήρυξη: Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (+ ενημερωτικό pdf)

Μόλις προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών [...]

Έξυπνη Μεταποίηση – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης

Το πρόγραμμα ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης (ΤΑΑ) άνοιξε για υποβολές αιτήσεων στις 07/12/2022 και θα παραμείνει ανοιχτό έως 01/02/2023. Στο πρόγραμμα [...]

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επιδρά στην εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας του πρωτογενή τομέα, οι ανάγκες προσαρμογής και τεχνολογικής εξέλιξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων [...]

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Όλες τις χρησιμες πληροφορίες για τη Δράση “Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι δραστηριότητες αφορά Τη [...]

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών

Θεσπίστηκε και δημιουργήθηκε το Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών (Ηλεκτρονικό Μητρώο) το οποίο τηρείται στο υποσύστημα «Πουλερικά» του ΟΠΣ – Κτηνιατρικής στα πλαίσια θέσπισης [...]

Βιολογικές Καλλιέργειες 2022 – Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». Υπομέτρο 11.1 – Νέοι Βιοκαλλιεργητές Δράσεις 11.1.1 (Βιολογική Γεωργία) & 11.1.2 (Βιολογική [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο