Προγράμματα / Επιδοτήσεις

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επιδρά στην εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας του πρωτογενή τομέα, οι ανάγκες προσαρμογής και τεχνολογικής εξέλιξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων [...]

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Όλες τις χρησιμες πληροφορίες για τη Δράση “Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι δραστηριότητες αφορά Τη [...]

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών

Θεσπίστηκε και δημιουργήθηκε το Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών (Ηλεκτρονικό Μητρώο) το οποίο τηρείται στο υποσύστημα «Πουλερικά» του ΟΠΣ – Κτηνιατρικής στα πλαίσια θέσπισης [...]

Βιολογικές Καλλιέργειες 2022 – Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». Υπομέτρο 11.1 – Νέοι Βιοκαλλιεργητές Δράσεις 11.1.1 (Βιολογική Γεωργία) & 11.1.2 (Βιολογική [...]

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16: Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις

Η περίοδος υποβολών για τον Αναπτυξιακό Νόμο – Πολύ Μικρές & Μικρές επιχειρήσεις: 25 Μάϊου 2021 έως 30 Ιουλίου 2021. Αποδεκτοί τρόποι κάλυψης ενισχυόμενου κόστους επένδυσης: Αύξηση του [...]

Εστίαση – Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για προμήθεια πρώτων υλών

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών». Η καταβολή της επιδότησης γίνεται άμεσα μετά την αξιολόγηση [...]

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επιδρά στην εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας του πρωτογενή τομέα, οι ανάγκες προσαρμογής και τεχνολογικής εξέλιξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων [...]

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Όλες τις χρησιμες πληροφορίες για τη Δράση “Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι δραστηριότητες αφορά Τη [...]

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών

Θεσπίστηκε και δημιουργήθηκε το Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών (Ηλεκτρονικό Μητρώο) το οποίο τηρείται στο υποσύστημα «Πουλερικά» του ΟΠΣ – Κτηνιατρικής στα πλαίσια θέσπισης [...]

Βιολογικές Καλλιέργειες 2022 – Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». Υπομέτρο 11.1 – Νέοι Βιοκαλλιεργητές Δράσεις 11.1.1 (Βιολογική Γεωργία) & 11.1.2 (Βιολογική [...]

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16: Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις

Η περίοδος υποβολών για τον Αναπτυξιακό Νόμο – Πολύ Μικρές & Μικρές επιχειρήσεις: 25 Μάϊου 2021 έως 30 Ιουλίου 2021. Αποδεκτοί τρόποι κάλυψης ενισχυόμενου κόστους επένδυσης: Αύξηση του [...]

Εστίαση – Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για προμήθεια πρώτων υλών

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών». Η καταβολή της επιδότησης γίνεται άμεσα μετά την αξιολόγηση [...]

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επιδρά στην εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας του πρωτογενή τομέα, οι ανάγκες προσαρμογής και τεχνολογικής εξέλιξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων [...]

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Όλες τις χρησιμες πληροφορίες για τη Δράση “Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι δραστηριότητες αφορά Τη [...]

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών

Θεσπίστηκε και δημιουργήθηκε το Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών (Ηλεκτρονικό Μητρώο) το οποίο τηρείται στο υποσύστημα «Πουλερικά» του ΟΠΣ – Κτηνιατρικής στα πλαίσια θέσπισης [...]

Βιολογικές Καλλιέργειες 2022 – Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». Υπομέτρο 11.1 – Νέοι Βιοκαλλιεργητές Δράσεις 11.1.1 (Βιολογική Γεωργία) & 11.1.2 (Βιολογική [...]

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16: Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις

Η περίοδος υποβολών για τον Αναπτυξιακό Νόμο – Πολύ Μικρές & Μικρές επιχειρήσεις: 25 Μάϊου 2021 έως 30 Ιουλίου 2021. Αποδεκτοί τρόποι κάλυψης ενισχυόμενου κόστους επένδυσης: Αύξηση του [...]

Εστίαση – Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για προμήθεια πρώτων υλών

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών». Η καταβολή της επιδότησης γίνεται άμεσα μετά την αξιολόγηση [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο