Προγράμματα / Επιδοτήσεις

Εστίαση – Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για προμήθεια πρώτων υλών

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών». Η καταβολή της επιδότησης γίνεται άμεσα μετά την αξιολόγηση [...]

Νέοι Αγρότες 2021

Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2021, συμπληρώστε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για να εξετάσουμε κατά πόσο πληρείτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Κριτήρια [...]