Νέα θέση εργασίας: Μηχανικός Λογισμικού

 In ανακοινώσεις, Νέα

Βασικά καθήκοντα:

  • Ανάπτυξη λύσεων / εφαρμογών υποστήριξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων
  • Συντήρηση / βελτίωση των εξειδικευμένων εφαρμογών της επιχείρησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τελειόφοιτος ή απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι πληροφορικής
  • Υλοποίηση εφαρμογών σε περιβάλλον VBA, Microsoft .Net, WEB applications, WEB Services
  • Γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Sybase, SQL Server, MySQL)
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, πνεύμα ομαδικότητας
  • Δυναμική προσωπικότητα με όρεξη για μάθηση και έρευνα σε νέες τεχνολογίες

Η ομάδα εργασίας στην οποία θα ενταχθεί ο μηχανικός λογισμικού που θα επιλεγεί έχει υλοποιήσει όλες τις εφαρμογές της ERGOPLANNING, πλήθος καινοτόμων έργων σε web περιβάλλον. Πρόκειται δηλαδή για δημιουργική απασχόληση και όχι για απασχόληση ρουτίνας.

Προσφέρονται:

  • Ανταγωνιστικές αποδοχές και πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
  • Προοπτικές εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία

Επικοινωνία:

Αναστάσιος Μητσόπουλος
Καρατάσου 7, 54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-544224
Email: recruitment@ergoplanning.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο