Για την Εφαρμγή Καινοτόμων Τεχνολογιών

Χάρτες λίπανσης-φυτοπροστασίας, έλεγχος αποδόσεων, έλεγχος χ΄ρησης εξοπλισμού, ορθή διαχείριση καλλιεργειών, πρόγνωση ασθενειών, ορθή άρδευση,διαχείριση προϊόντων-logistics, ιχνηλασιμότητα.

Ενημέρωση μητρώου,διασύνδεση με αρμεκτικό συγκρότημα-σύστημα διαχείριση κοπαδιού,κτηνιατρική-ζωοτεχνική υποστήριξη,ιχνηλασιμότητα,έλεγχος αποδόσεων -διατροφής.