ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Σύσταση - Οργάνωση ομάδων παραγωγών

Επιχειρησιακά σχέδια ομάδων παραγωγών

Εκπόνηση ερευνών αγοράς για τη προώθηση αγροτικών προϊόντων

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

Agro 2.1 & Agro 2.2