ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο γενικός στόχος του bioFERTIL είναι η προώθηση της αξιοποίησης του σταθεροποιημένου υπολείμματος από μονάδες βιοαερίου ως καινοτόμου εδαφοβελτιωτικού προϊόντος που συμβάλλει στη διατήρηση, στη βιώσιμη χρήση και στην ανακύκλωση των φυτογενετικών, υδατικών και ενεργειακών πόρων στη γεωργία, με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  • Η εμπορική αξιοποίηση ενός καινοτόμου εδαφοβελτιωτικού προϊόντος που στηρίζεται στην αξιοποίηση επεξεργασμένων οργανικών αγροτικών, κτηνοτροφικών και αγροβιομηχανικών αποβλήτων.
  • Η αντικατάσταση των συμβατικών λιπασμάτων και η ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων (π.χ. νερό, ενέργεια, θρεπτικά συστατικά) μέσω της αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων
  • Η ανάπτυξη νέων κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής σε αροτραίες και βιομηχανικές καλλιέργειες που διατηρούν και βελτιώνουν την «υγεία» του εδάφους μεγιστοποιώντας παράλληλα την απόδοσή τους
  • Η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα διευρύνοντας την εμπορική τους διάθεση και σε «πράσινους καταναλωτές
  • Η προώθηση της αξιοποίησης των παραγόμενων οργανικών αγροτικών, κτηνοτροφικών και αγροβιομηχανικών αποβλήτων για την παραγωγή νέων προϊόντων
  • Η ενίσχυση της βιώσιμης γεωργίας που μπορεί να επιφέρει κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και η προώθηση μοντέλων για δημιουργία κυκλικής βιοοικονομίας και κοινωνιών μηδενικών αποβλήτων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 229.452,80€
ΕΝΑΡΞΗ: 30/07/2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 ΜΗΝΕΣ

Χρηματοδότηση

<< ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: Υπηρεσίες ερευνητικών έργων

Περισσότερα έργα
BioCircular Μετάβαση στο περιεχόμενο