Παράταση σε Leader και Αναπτυξιακό

Νέα παράταση ανακοινώθηκε για το CLLD/LEADER από την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) με ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολή των αιτήσεων στήριξης στις 15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) ανακοινώνει την 3η παράταση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο των 2 Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 (CLLD1 & CLLD2). Σύμφωνα με τη Νέα Παράταση: H προθεσμία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, ορίζεται η Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 15:00. Στα Αρχεία Πρόσκλησης, Αρχεία προς Συμπλήρωση και Αρχεία Υποστηρικτικού Υλικού αναφέρεται η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης. Εκεί επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα οι τυχόν νεώτερες εκδόσεις των εγγράφων σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση η οποία είναι με μαύρο χρώμα.

Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση για την υποβολή αιτήσεων και στον Αναπτυξιακό Νόμο έως και τις αρχές Δεκεμβρίου. Αντιθέτως, σας ενημερώνουμε πως έχει λήξει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στη Δράση 10.1.01 “Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας”.