Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

Σας ενημερώνουμε πως από τις 26 Αυγούστου 2019 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2019, είναι το χρονικό διάστημα που μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας για την υπαγωγή στη Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας». Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και αναπαραγωγής.

Η δράση θα εφαρμοστεί σε αγροτεμάχια τα οποία είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερομένου για το 2019 και βρίσκονται εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δικαιούχων, την επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων, τα ποσοστά ενίσχυσης και για πολλά άλλα, μπείτε στην ειδική σελίδα για συγκεκριμένη Δράση, κάνοντας κλικ εδώ.

Εάν ενδιαφέρεστε για την ένταξη σας στη Δράση 10.1.01 μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 544 224, να στείλετε email στο info@ergoplanning.gr ή να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.