Για την Νόμιμη Λειτουργία

Σε Βιομηχανίες-βιοτεχνίες, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εργαστήρια,χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποθήκες βιομηχανικής ψύξης τροφίμων.

 

Μελέτες θερμομόνωσης, ενεργειακής εκτίμησης κτιρίων, εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, κεντρικού κλιματισμού, εγκαταστάσεων καύσιμου φυσικού αέριου,εγκαταστάσεων ύδρευσης,αποχέτευσης, ανυψωτικών συστημάτων,ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων.