Η Εταιρεία

Η ErgoPlanning είναι μια σύγχρονη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ολοκληρωμένης  τεχνικοοικονομικής υποστήριξης. Διαθέτει απόλυτη εξειδίκευση στην υποστήριξη επιχειρήσεων και η

συνεχής ανάπτυξή της οφείλεται στην εμπιστοσύνη των πελατών της, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το ότι διατηρεί σταθερά και επί μακρόν την ιδιότητα του μόνιμου συμβούλου τους, τόσο σε οικονομικά όσο και σε τεχνικά και γεωτεχνικά θέματα καθώς και σε διαδικασίες τήρησης και εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Ο επιχειρηματικός κόσμος θα πρέπει να αποδεχτεί ότι δραστηριοποιείται σε μία παγκόσμια αγορά, με συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό. Συνεπώς πρέπει να είναι σταθερά προσανατολισμένος σε βασικούς στόχους όπως: Η υψηλή ποιότητα παραγωγής, το αποτελεσματικό μανατζμεντ, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.

Για την επιτευξητων παραπάνω στόχων πέρα από την κατάλληλη επιχειρηματική νοοτροπία, απαιτούνται προϋποθέσεις αυξημένης κατάρτισης, διαρκούς επιμόρφωσης και υψηλής ποιότητας συμβουλευτικής υποστήριξης, ενώ δεν θα πρέπει να μένουν ανεκμετάλλευτα τα χρηματοδοτικά μέσα που ενισχύουν επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στόχος της ERGOPLANNING είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής  ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας:

  • την εμπειρία των στελεχών όλων των ειδικοτήτων που διαθέτει καθώς και των εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών της,
  • της σύγχρονες εγκαταστάσεις και τον αναβαθμισμένο εξοπλισμό που διαθέτει,
  • τις σύγχρονες πρακτικές και μεθόδους διοίκησης, πληροφόρησης και εργασίας που εφαρμόζει,
  • το σύστημα διαχείρισης που ακολουθεί, και
  • τον απαιτούμενο δυναμισμό και τις αρχές και αξίες της Διοίκησης.

 

Η συνέπεια, η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός των στελεχών της καθώς και η συνεχής πελατοκετρική προσέγγιση, οδήγησε την εταιρεία στους τομείς δραστηριοποίησης της.

Οι πελάτες της ERGOPLANNING γνωρίζουν πλέον πως η έγκυρη γνώση, η έγκαιρη πληροφόρηση, η βέλτιστη λύση, η συνέπεια και η ποιότητα των υπηρεσιών που τους προσφέρονται δεν έχουν κόστος, αντίθετα δημιουργούν υπεραξία στην προσπάθεια τους.